• Ελληνικά
  • English

Announcement of the Scholarship Programs for Helenes for the Academic Year 2016/2017

Μήνυμα του Ιδρύματος Ωνάση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος σε Έλληνες, ακαδημαϊκού έτους 2016-17, α) για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε όλους τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς κλάδους και β) βελτίωση τεχνικής στις Τέχνες, στο εξωτερικό.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ανά πρόγραμμα, υποδείγματα δικαιολογητικών, καθώς και συχνές ερωτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα http://www.onassis.gr/scholarships-greeks.php

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην παραπάνω διεύθυνση, έως την 1η Φεβρουαρίου 2016. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τον κωδικό επιβεβαίωσης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, στην ταχυδρομική διεύθυνση και με την ένδειξη που προβλέπεται από έκαστη προκήρυξη.

Για οποιαδήποτε πρόβλημα σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Υποτροφιών του Ιδρύματος στο email:fph@onassis.gr