• Ελληνικά
  • English

APPEL Soutien à mobilités de stages 2016 – AUF

Προκήρυξη της 18ης Σεπτεμβρίου 2015 της AUF(Agence Univrsitaire de la Francophonie), στην οποία το ΑΠΘ είναι μέλος και αφορά υποτροφίες κινητικότητας μεταπτυχιακών φοιτητών γαι το 2016.

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εξ ιδίων σχετικό αίτημα στην AUF (βάσει των οδηγιών που αναφέρονται στο Link: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/actualites-regionales/lancement-de-lappel-soutien-mobilite-de-stages-mas/

  Από τη Γραμματεία.