• Ελληνικά
  • English

Bασικές κλινικές δεξιότητες

Το μάθημα Βασικές Κλινικές Δεξιότητες που διδάσκεται στο Ά έτος του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσει την Δευτέρα στις 12 Οκτωβρίου 2020 .