• Ελληνικά
  • English

Eξετάσεις του υποχρεωτικού μαθήματος του Α’ εξαμήνου «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εξετάσεις του υποχρεωτικού μαθήματος του Α’ εξαμήνου

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I»

θα γίνουν τη Δευτέρα 13-2-2017

 

Στο Αμφιθέατρο Β’ (κτίριο Ιατρικής) για τους φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος που το επώνυμό τους αρχίζει από Α – ΜΠΑ ώρα 09:00 – 11:00 και για τους φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠΕ – Ω ώρα
11:00 – 13:00

 

Στο μπλε Αμφιθέατρο (κτίριο Οδοντιατρικής) για τους φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος που το επώνυμό τους αρχίζει από Α – ΜΠΑ ώρα 09:00 – 11:00 και για τους φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από
ΜΠΕ – Ω ώρα 11:00 – 13:00

 

Απαραίτητη η προσκόμιση Βιβλιαρίου Σπουδών ή Ακαδ. Ταυτότητας