• Ελληνικά
  • English

INTERNATIONAL DIPLOMATIC SCHOLARSHIP PROGRAM – HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

Η υποβολή υποψηφιότητας για το πρόγραμμα, με τον τίτλο International Diplomatic Scholarship Program, απαιτεί τη συνυποβολή συστατικής επιστολής από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ, μέσω της οποίας -σύμφωνα με το τηλεαντιγράφημα της Πρεσβείας- θα πρέπει να διαβιβαστεί η αίτηση στο Πανεπιστήμιο. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (με ταχυδρομική αποστολή) έχει οριστεί από την Πρεσβεία το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως τέλη Ιουνίου 2016. Στην ιστοσελίδα http://international.hufs.ac.kr/ (μενού Admissions—>Forms) είναι αναρτημένες όλες οι σχετικές φόρμες.

Σημειώνεται ότι:
– η υποτροφία δύναται να καλύψει όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, πλην ορισμένων που αναφέρονται στο συνημμένο φυλλάδιο (applicable fields of study)
– το Πανεπιστήμιο διαθέτει έναν αριθμό αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών. Όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημιου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://international.hufs.ac.kr/ (μενού Admissions—>Colleges & Departments)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο συντονιστή, Mr. Joo Jaehoan, email: joo_jaehoan@hufs.ac.kr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή της αίτησης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ: 00822 7291400-1 (τηλ), 00822 7291402 (φαξ), gremb.sel@mfa.gr (email)