• Ελληνικά
  • English

Japanese Government Scholarship Programs for 2017

Πρόγραμμα υποτροφιών MEXT της Ιαπωνικής κυβέρνησης, που αφορά σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους για α) προπτυχιακές σπουδές και β) έρευνα σε ιαπωνικά πανεπιστήμια, το 2017.

Ειδικά για τις υποτροφίες έρευνας, απευθυνόμενες σε φοιτητές/-τριες δεύτερου (μεταπτυχιακού) και τρίτου (διδακτορικού) κύκλου σπουδών, επισημαίνουμε ότι:

-για τους κλάδους της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής και των Επιστημών Πρόνοιας και προκειμένου για κλινική εκπαίδευση, απαιτείται προηγουμένως σχετική άδεια από το ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας

– οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να είναι ηλικίας έως 35 ετών

– η υποτροφία χορηγείται είτε από τον Απρίλιο 2017 για 24 μήνες είτε από τον Οκτώβριο 2017 για 18 μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται 6 μήνες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας. Η μη επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος γλωσσικής εκμάθησης συνεπάγεται την παύση της υποτροφίας.

-όσες/όσοι υπότροφοι του προγράμματος συνεχίσουν σε πλήρη κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακών ή διδακτορικών), ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποδοχής από πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας, δίδεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να λαμβάνουν υποτροφία, υπό τη διακριτική αίρεση του ΜΕΧΤ και υπό την προϋπόθεση της εξαιρετικής επίδοσης.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, η αίτηση, καθώς και υποδείγματα συναπαιτούμενων δικαιολογητικών, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/scolership.htm

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά έως τις 31 Μαϊου 2016, στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα (Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα, στο τηλ. 210 670 9902 και στο e-mail: cultural@at.mofa.go.jp