• Ελληνικά
  • English

UNICAMP MOBILITY – REQUEST INFORMATION

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το UNICAMP University της Βραζιλίας  μας περιήλθε η παρακάτω αλληλογραφία με τα συνημμένα της.

Αφορά πληροφορίες για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς του ΑΠΘ  που θα επιθυμούσαν να φοιτήσουν στο παραπάνω Πανεπιστήμιο για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Βάσει της Συμφωνίας οι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και αναγνώριση διδακτικών μονάδων, θα αναλαμβάνουν όμως εξ ιδίων την κάλυψη των δαπανών τους που αφορούν σε έξοδα οδοιπορικά, διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Από τη Γραμματεία