• Ελληνικά
  • English

Έναρξη Συμπληρωματικής Κλινικής Ακίνητης Προσθετικής

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα μέχρι την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (3/10)

και ώρα 09:00-12:00, ξεκινά η συμπληρωματική κλινική του τετάρτου έτους (2015-2016) και των προαπαιτούμενων περιστατικών για ΚΣΑΑ
 
 
 
ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ