• Ελληνικά
  • English

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Ακτινολογία ΙΙΙ μεταφέρεται από τις 02.02.2017 στις 10.02.2017 και ώρα 15:00 – 17:00.