• Ελληνικά
  • English

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το επιλεγόμενο μάθημα της Ακτινολογίας ΙΙΙ (Ζ’ εξαμήνο), σήμερα 10.12.2015, δε θα πραγματοποιηθεί. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κανονικά την επόμενη Πέμπτη, στις 17.12.2015 και ώρα 17.00 μ.μ.