• Ελληνικά
  • English

ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΓΣ-ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ)

Γίνεται γνωστό, στους φοιτητές του Γ΄ εξαμήνου σπουδών, ότι, ακυρώνεται ηδιαδικασία προσκόμισης βιβλιαρίων και υπογραφής, για το μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΓΣ -ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ