• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ’ Εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι η αναπλήρωση του μαθήματος του Γ’ Εξαμήμου

Φυσιολογία ΣΓΣ του Εργαστηρίου Προσθετικής προγραμματισμένο για τις 20 Νοεμβρίου αναβάλλεται.

 

 

Εκ του Εργαστηρίου