• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ  ΟΤΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ,  (ΜΑΘΗΜΑ  ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΙ), ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΓΟΙΑΣ, ΤΟΥ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016, ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 22-2-2016.