• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες στο μάθημα επιλογής Ε’ εξαμήνου

“Άμεσες και Επένθετες Οδοντοστοιχίες” ότι το προγραμματισμένο μάθημα

της Τρίτης 24 Οκτωβρίου αναβάλλεται. 

 

Εκ του Εργαστηρίου