• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση για τους φοιτητές της ΚΣΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ΚΣΑΑ

 ότι από

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου

ως Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

η Κλινική ΚΣΑΑ

θα λειτουργεί

μόνο

κατά τις ώρες από 09:00 ως 12:00