• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση για το μάθημα επιλογής Ι’ εξαμήνου “Προσθετική Εμφυτευμάτων”

Το μάθημα επιλογής «Προσθετική Εμφυτευμάτων» για τους φοιτητές του I’ Εξαμήνου

θα γίνεται κάθε Παρασκευή και ώρα 12:00-14:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων Β.

 

Εκ του Εργαστηρίου