• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση Εργαστηρίου Προλ. Οδοντ. Περιοδοντολογίας & Βιολ. Εμφυτευμάτων

Στα πλαίσια των ηλεκτρονικών παραδόσεων μαθημάτων, 

παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ελέγχουνε τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (mail)

ώστε να ενημερώνοναι σχετικά με τα μαθήματα.