• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση παρουσίασης διπλωματικής εργασίας Τομέα Προσθετικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Γνωστοποιείται στα μέλη ΔΕΠ και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ του Οδοντιατρικού Τμήματος, ότι το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, οι κάτωθι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Κατεύθυνσεων του Τομέα Προσθετικής θα παρουσιάσουν την διπλωματική τους εργασία στην Αίθουσα Σεμιναρίων Α, του πρώτου υπογείου του κτιρίου του Οδοντιατρικού Τμήματος σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :