• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση σχετικά με τα ραντεβού στην κλινική της Περιοδοντολογίας

Οι φοιτητές επί πτυχίω που θέλουν να κλείσουν ραντεβού στην κλινική της Περιοδοντολογίας παρακαλούνται να στείλουν mail στο koukoutsaki@dent.auth.gr γράφοντας τα εξής:

 Ονοματεπώνυμο φοιτητή και βοηθού , ΑΜΚΑ,  ΑΕΜ, Εξάμηνο σπουδών, τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Ονοματεπώνυμο ασθενή  και αν είναι δυνατό το ΑΜΚΑ του.

Το είδος της οδοντιατρικής εργασίας

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζετε ότι ο ασθενής θα πραγματοποιήσει τεστ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων,

το οποίο θα προσκομίσετε πριν την έναρξη της θεραπείας.

Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να κλείσουμε ράντεβου και να υπάρχει σωστή διευθέτηση των περιστατικών.