• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση 3η-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΣΑΑ

Εκ μέρους του Υπεύθυνου Καθηγητή της ΚΣΑΑ, Αναπλ. Καθηγητή κ. Δ. Τορτοπίδη

σας επισυνάπτουμε ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.