• Ελληνικά
  • English

Ανακοίωση Εργ. Ενδοδοντολογίας για το μάθημα Κλινική Ενδοδοντία ΙΙΙ του Η΄εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙΙ  ΤΟΥ Η΄ ΕΞΑΜ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΥΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ

ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11.    ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-4-22

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ