• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ άσκησης φοιτητών ΚΣΑΑ

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές της ΚΣΑΑ (πτυχίο) να ασκηθούν στις κλινικές του ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής την Πέμπτη 2-7-2020 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Κοντονασάκη.

 

1ος 8-10 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 1 10469

8-10 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 2 10457

8-10 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 3 10456

10-12 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 4 10437

8-10 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 5 10483

10-12 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 6 10556

8-10 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 7 10518

10-12 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 8 10411

10-12 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 9 10352

10-12 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 10 10642

7ος 8-10 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 11 10514

8-10 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 12 10541

10-12 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 13 10393

10-12 ΑΕΜ ΦΟΙΤΗΤΗ 14 10530