• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εργαστηριακής Άσκησης Κίνητής Προσθετικής

H Eργαστηριακή άσκηση του μαθήματος της Κίνητής Προσθετικής θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου.