• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές

Αλεξάνδρα Δημάκη
Αριστείδης Κουφός
Βασιλική Λαμπρίδη
Βασιλική Μπάτσικα
Ιωάννης Πίτρης
Χριστίνα-Συμώνη Στεφάνου
Βασίλειος Σεφεριάδης

να προσέλθουν στη γραμματεία του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής, 4ος όροφος.

Από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής