• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Γ’ εξαμήνου ότι για το μάθημα 

Φυσιολογία ΣΓΣ θα πραγματοποιηθούν διπλές παρουσιάσεις στα αντίστοιχα

τμήματα στις 27-28 και 30/11/2018.

 

Εκ του Εργαστηρίου