• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κλινικής Άσκησης φοιτητών ΚΣΑΑ

Τα παρακάτω ζευγάρια ΚΣΑΑ με εκκρεμότητες στα προσωρινά και πιθανή παραγωγή αερολύματος θα δουλέψουν στον 7ο όροφο την Παρασκευή 10-7-2020 ως εξής:

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-7-2020

8-10 ΖΕΥΓΑΡΙ 1 10569-10654

10-12 10654-10569

8-10 ΖΕΥΓΑΡΙ 2 10632-10649

10-12 ΖΕΥΓΑΡΙ 3 10462-10552

1-3 ΖΕΥΓΑΡΙ 4 10635-10633

1-3 ΖΕΥΓΑΡΙ 5 10372-10525

3-5 ΖΕΥΓΑΡΙ 6 10487-να δηλώσει βοηθό

 

Εάν υπάρχει άλλος φοιτητής με πρόβλημα στα προσωρινά που δεν έχει συμπεριληφθεί στις λίστες που ανακοινώνονται ή που στο διάστημα αυτό προέκυψε πρόβλημα με τα προσωρινά,  να επικοινωνήσει με την κ. Κοντονασάκη για ραντεβού.