• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μαθήματος Γηροδοντοπροσθετική

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος Γηροδοντοπροσθετική

μεταφέρεται για την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00