• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μαθήματος Εργαστηριακές Προσθετικές Διαδικασίες του Εργαστηρίου Προσθετικής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως παράδοση

του μαθήματος Εργαστηριακές Προσθετικές Διαδικασίες του Εργαστηρίου Προσθετικής την

Πέμπτη 9 Απριλίου, ώρα 17:00-19:00 θα ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/drkamalakidis/XRI9K0BG