• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μαθήματος ΚΙΝΗΤΗ ΚΣΑΑ του Εργαστηρίου Προσθετικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές παλαιών ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος ΚΙΝΗΤΗ ΚΣΑΑ 

και ΔΕΝ μπορούν εγγραφούν ηλεκτρονίκα να το δηλώσουν το συντομότερο στην Γραμματεία Προσθετικής.