• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μαθήματος Φυσιολογία ΣΓΣ

Ενημερώνουμε ότι το Φροντηστήριο του μαθήματος Φυσιολογία ΣΓΣ θα πραγματοποιηθεί :

την Τρίτη 14/1 ώρα 13:00-14:00

την Τετάρτη 15/1 ώρα 09:00-10:00 και

την Παρασκευή 17/1 ώρα 11:00-12:00

 

Εκ του Εργαστηρίου