• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μαθήματος Φυσιολογία ΣΓΣ

H θεωρητική διδασκαλία του μαθήματος Φυσιολογία ΣΓΣ θα διεθξαχθεί εξ αποστάσεων από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 

Ο σύνδεσμος για την τηλεδιάσκεψη του μαθήματος, θα αποσταλεί με mail ή με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.