• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΓΣ”

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης του Γ’ εξαμήνου,
το μάθημα “Φυσιολογία ΣΓΣ” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017
και ώρα 08:00-10:00 στο μπλε αμφιθέατρο.
 
Εκ του Εργαστηρίου