• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το μάθημα θα πραγματοποιηθεί 14:00-15:00 στην προγραμματισμένη αίθουσα.