• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές Ζέλκας Δημήτριος, Ρούφου Αθανασία, Χρίστου Ελένη 
και Λάζαρη Ελευθερία να επικοινωνήσουν με την κ. Κοντονασάκη για θέμα 
που τους αφορά.