• Ελληνικά
  • English

Αναπλήρωση Εβδομάδας Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Οι φοιτητές που έχουν να αναπληρώσει την εβδομάδα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου θα πάνε από 05.12.2016 -09.12.2016 από τις 8.00-10.30.

 

Από την Γραμματεία