• Ελληνικά
  • English

Αναστολή λειτουργίας Εργαστηρίων και Κλινικών Προσθετικής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το προγραμματισμένο για την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου

Εργαστήριο Κινητής Προσθετικής (Γ2) καθώς και οι κλινικές του Ζ’ εξαμήνου της Ακίνητης και Κινητής Προσθετικής 

δεν πραγματοποιηθούν, λόγω της τελετής αναγόρευσης σε επίτιμο Διδάκτορα  του Καθηγητή κ. G. Zarb.

 

Eκ του Εργαστηρίου