• Ελληνικά
  • English

Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος Δευτέρα 10:00 πμ

Το μάθημα Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος θα πραγματοποιείται

κανονικά στις 10:00 στο μπλε αμφιθέατρο. Οι φοιτητές που έχουν πρόβλημα με την ώρα 

αυτή παρακαλούνται να συνεννοηθούν με την Γναθοχειρουργική.