• Ελληνικά
  • English

Βιοϋλικά Ι Δ’ εξάμηνο

Για το μάθημα Βιοϋλικά Ι του Δ’ εξαμήνου, οι παραδόσεις στο αμφιθέατρο θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 12-2.

Τα φροντιστηριακά μονόωρα μαθήματα στις ομάδες Δ1,2,3 θα ξεκινήσουν αργότερα.

Από τη γραμματεία