• Ελληνικά
  • English

ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Οι παραδόσεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος “Βιοϋλικά Ι” θα ξεκινήσουν στις 22 Φεβρουαρίου 2016.

 

από τη Γραμματεία

Ελίζα Λιάκου

2310 999608