• Ελληνικά
  • English

Γναθοπροσωπική ΙΙ/Παρακαλούθηση εβδομάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από την απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος για αναστολή της λειτουργείας των κλινικών και των εργαστηρίων το τμήμα από 02.11.2020-06.11.2020 δεν θα παρακολουθήσει την εβδομάδα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα διαμορφωθεί ανάλογα μετά την άρση της αναστολής.

Από την Γραμματεία