• Ελληνικά
  • English

Γναθοπροσωπική ΙΙ Τμήμα Θ2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση στη Γναθοπροσωπική ΙΙ με υπεύθυνο τον καθηγητή κο Κ. Βαχτσεβάνο θα γίνει σύμφωνα με την ύλη του βιβλίου.

 

Από την Γραμματεία