• Ελληνικά
  • English

Δ΄εξάμηνο-Προληπτική Οδοντιατρική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Δ΄ εξαμήνου ότι το μάθημα Προληπτική Οδοντιατρική 2-4 δν θα πραγματοποιηθεί.

 

Εκ του Εργαστηρίου