• Ελληνικά
  • English

Δήλωση για τις εξετάσεις του μαθήματος Παθολογία και Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου, Περιοδοντολογία ΙΙ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων Παθολογία και Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου 

και Περιοδοντολογία ΙΙ, μπορούν να προσέλθουν στην γραμματεία της Περιοδοντολογίας στον 5ο όροφο.

 

 

*** ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ