• Ελληνικά
  • English

Δήλωση μαθήματος Εφαρμοσμένη Προληπτική

Καλούνται οι φοιτητές του Δ’ εξαμήνου που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής

“Εφαρμοσμένη Προληπτική” να δηλώσουν συμμετοχή στην γραμματεία του τμήματος στον 5ο όροφο 

καθώς και στην αίθουσα παραδόσεων (μόνο για σήμερα) στην ώρα της παράδοσης 17.00-19.00.

 

Απο την γραμματεία