• Ελληνικά
  • English

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 05.02.2016 η προπτυχιακή κλινική του Εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρ.Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος δε θα λειτουργήσει, λόγω εργασιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της κλινικής από την Τεχνική Υπηρεσία.