• Ελληνικά
  • English

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα επιλογής του Εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας παρακαλώ να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail : skfakali@dent.auth.gr. Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, το ΑΕΜ, το εξάμηνο στο οποίο ανήκουν και το μάθημα που επιλέγουν.

Τα μαθήματα επιλογής του Εργαστηρίου είναι τα παράκατω:

  • Ακτινολογία ΙΙΙ (Μάθημα επιλογής Ζ’Εξαμήνου)
  • Κλινικές Δεξιότητες στην Επείγουσα Οδοντιατρική (Μάθημα επιλογής Ζ΄Εξαμήνου)
  • Χειρουργική Οδοντικών Εμφυτευμάτων (Μάθημα επιλογής Θ’Εξαμήνου)