• Ελληνικά
  • English

ΔΙΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ” (Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παρακάτω φοιτητές, λόγω απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος “Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙ” (Ζ’Εξάμηνο) που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 10/02  και ώρα 15.00 μ.μ. Οφείλουν να παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Abushanab Mohanad

Kakushadze Natia

Γκουτζιούλης Θεόδωρος

Κονόμη Δημητρούλα

Μήτογλου Κωνσταντίνος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Χαραλαμπίδης Βασίλειος