• Ελληνικά
  • English

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΣΑΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι φοιτητές που  έχουν ολοκληρώσει μία ενδοδοντική θεραπεία στο Η΄εξαμ. είτε είναι κανονικοί του Η΄εξ. 2020 είτε είναι εναπωμείναντες από άλλα έτη  και έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα Προκλινική Ενδοδοντία Ι & Προκλινική Ενδοδοντία ΙΙ δικαιούνται από τον Σεπτέμβριο την είσοδό τους στην ΚΣΑΑ από το εργαστήριο Ενδοδοντολογίας.

 

 

                                                                                      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ