• Ελληνικά
  • English

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Επειδή θα χαθούν πολλά δίωρα του μαθήματος

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ, που διδάσκεται κάθε Παρασκευή 14-16 μμ,

αποφασίστηκε να μεταφερθεί την Πέμπτη 12-14 μμ, αρχίζοντας από την Πέμπτη 18/04/2019 

και μέχρι την λήξη του εαρινού εξαμήνου.

 

 

Εκ του Εργαστηρίου