• Ελληνικά
  • English

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ III

Καλούνται οι φοιτητές του Θ΄ Εξαμήνου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την παρακλούθηση του μαθήματος «Ορθοδοντική III», μέχρι την Τετάρτη 30.09.20, στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής στο ακόλουθο mail: emargariti@dent.auth.gr

Στο mail αυτό θα πρέπει να αναγράφουν τα εξής στοιχεία:
Θέμα: «Ορθοδοντική III – χειμερινό εξάμηνο 2020-2021»
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………
Αριθμός Μητρώου Φοιτητή:……………………………
Μάθημα παρακολούθησης:…………………………………………

Προαπαιτούμενο για την εγγραφή είναι η ολοκλήρωση παρακολούθησης του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής των Ζ΄- Η΄ εξαμήνων.

Μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής στην παρακολούθηση του μαθήματος, θα αναρτηθεί ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος.

Από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής